จังหวัดปทุมธานีสืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อย(ทางเรือ) ณ วัดหงษ์ปทุมาวาส อำเภอเมืองปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2563 ที่ ท่าน้ำวัดหงษ์ปทุมาวาส ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระร้อย (ทางเรือ)โครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรพระร้อย (ทางเรือ) จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมตักบาตร

    ประเพณีตักบาตรพระร้อยเป็นพระเพณีตักบาตรทางน้ำ (ในปัจจุบันมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน โดยการตักบาตรในบริเวณวัดด้วย) ในช่วงเทศกาลออกพรรษา เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 เรื่อยไป โดยวัดที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จะตกลงกำหนดแบ่งกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อไม่ให้ตรงกัน เพราะถ้าตรงกันแล้ว จำนวนพระที่มารับบิณฑบาต และต้องการให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายรู้กำหนดวัน เวลา จะได้จัดเตรียมอาหารคาวหวาน ไว้ทำบุญตักบาตรได้ถูกต้อง และในวันนี้วัดหงษ์ปทุมาวาส มีเรือจากวัดต่าง ๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมตักบาตรพระร้อย (ทางน้ำ) มากเกินกว่า 120 ลำ

 

ที่มา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น