เยี่ยมชมและให้กำลังใจ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน ณ ถนนคนเดินจัตุรัสปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2563 ที่ ถนนคลองวัดโส ซอยบ้านข้าราชการ  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านค้า งาน"เดิน กิน ชิม  เที่ยว ถนนคนเดินจตุรัส ปทุมธานี 2563 " (Pathum Thani Square Flea Market 2020 ) พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์  ชื่นโกสุม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

     ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี มีนโยบายการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในลักษณะประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา ภายใต้ชื่องาน “เดิน กิ ชิม เที่ยว ” ถนนคนเดินจัตุรัสปทุมธานี 2563

 

ที่มา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น