ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเข้ารับตำแหน่งวันแรก

   

 

 

    เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2563 บรรยากาศที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนต่างเดินทางมารอให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ที่เดินทางมาดำรงตำแหน่งใหม่ สำหรับการต้อนรับครั้งนี้ ถือว่าเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น สร้างความตื้นตันใจแก่ชาวจังหวัดปทุมธานี  

จากนั้นเวลา 9.00 น.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้เข้า สักการะพระปทุมธรรมมาราชพระประจำจังหวัดปทุมธานี และสักการะศาลหลักเมืองปทุมธานี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และเข้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เดิยทักทายข้าราชการตามหน่วยงานราชการต่างๆที่อยู่ในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  และเวลา 10.30 น.เดินทางต่อไปที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อทอดผ้าป่า ตั้งเป็นกองทุนเพื่อเด็กยากจนและผู้ยากไร้ 

Cr : Noom Pongpat

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น