ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ

   

 

 

    เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 63  ที่ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจามนโยบายของนายกรัฐมนตรี จังหวัดปทุมธานี  “ถนนคนเดินจัตุรัสปทุมธานี 2563” (Pathum Thani Square Flea Market 2020)  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการมอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรม “ถนนคนเดินจัตุรัสปทุมธานี 2563” (Pathum Thani Square Flea Market 2020) ในวันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ถนนคลองวัดโส (ซอยบ้านพักข้าราชการ) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

  

ที่มา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น