ลงนามในสัญญาโครงการปรับปรุงถนนเมืองปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติฯ

   

 

 

    เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 63  ที่ บริเวณแยกพระพรหม ถนนเมืองปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีลงนามในสัญญาโครงการปรับปรุงถนนเมืองปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี   นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายสุทัศน์ ศรีอนันท์ รองนายกฯรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหลักหก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

ถนนเมืองปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในระดับพื้นที่ และกำหนดให้มีโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ” มีเป้าหมายให้ทุกอำเภอคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ ดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นถนนและบาทวิถี ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

อำเภอเมืองปทุมธานี ได้กำหนดให้ถนนบริเวณจากซุ้มประตูวัดรังสิต (ถนนเอกทักษิณ – ถนนเอกบูรพา-ถนนเอกอุดร) ไปเชื่อมต่อถนนสาย 345 (ซ่อมสร้าง) ระยะทางรวม 2.2 กิโลเมตร เป็นถนนเมืองปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

  

ที่มา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น