กิจกรรม“ไปวันเดียวเที่ยวปทุม” และ “เส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

   

 

 

    เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 63  ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวเปิดกิจกรรม “ไปวันเดียวเที่ยวปทุม” และ “เส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง และสนับสนุนชุมชนในจังหวัดปทุมธานีหลังเผชิญวิกฤตโควิด-19 ซึ่งจังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ โดยใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 1 ชั่วโมงด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือขนส่งสาธารณะก็สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีได้โดยง่าย จึงเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือคนที่ชอบเที่ยวคนเดียว ที่ต้องการพักผ่อนแต่ไม่มีเวลามากนัก ไปเช้า-เย็นกลับก็สามารถเที่ยวได้ โดยเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางแรกของจังหวัดปทุมธานีที่อยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้สัมผัส เรียกว่า ‘สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์’ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือเพื่อชมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเมืองที่ผูกพันกับสายน้ำเจ้าพระยามากว่า 300 ปี โดยมีสถานที่สำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ติดริมแม่น้ำให้เยี่ยมชมมากมาย วัดชินวรารามวรวิหาร เป็นหนึ่งในสถานที่เก่าแก่ที่สำคัญตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีประวัติศาสตร์สำคัญ กล่าวคือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงโปรดให้มีการปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดมะขามใต้ (ชื่อเก่า) เมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว ทำให้ในเวลาต่อมา มีการเฉลิมพระนามและเทิดทูนเกียรติคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ให้วัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร และเปลี่ยนนามเป็น “วัดชินวรารามวรวิหาร” อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

  

ที่มา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น