ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย และน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 63  ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์  สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย และน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยนายนิคม วัชรดิเรกรัตน์ ชลประทานจังหวัดปทุมธานี  นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี  ว่าที่ ร.ต.สุรพงค์ พรมชา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนอำเภอทั้ง 7 อำเภอเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย และน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย และน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดปทุมธานีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณภาพและข้อมูล //สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี

ที่มา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น