โครงการ "บวร On Tour"

   

 

 

    เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 63 นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ ๓ โดย นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วม ณ ชุมชนคุณธรรมวัดชินวราราม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โดยกระทรวงวัฒนธรรมที่ต้องการสืบสาน ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน "บวร On Tour" ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีความยั่งยืนตามรอยศาสตร์พระราชา ตอบสนองนโยบายของรัฐในการฟื้นฟู สร้างโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ ประชาชน โดยนำทุนทางวัฒนธรรม ที่เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญาและภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอด เพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์

ขอบคุณภาพข่าว // สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

 

   

ที่มา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น