ประชุมกรมการจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกรกฏาคม 2563

   

 

 

    เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 63  ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมกรมการจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2563(ครั้งที่ 10/2563)  โดยมี พล.ต.ต. ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ได้มีการมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และการบรรยายสรุปการดำเนิน งานของส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี  ซึ่งจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญร่วมสั่งจองบูชาวัตถุมงคล ครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราช และพระปทุมธรรมราช (จำลอง)

 

 

  

ที่มา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น