สืบสานงานศิลป์ ถิ่นบัวหลวง ปทุมธานี The Art Treasure of PathumThani ‘The Land of Royal Lotus

   

 

 

    เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 63   ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานเสวนา สืบสานงานศิลป์ ถิ่นบัวหลวง ปทุมธานี The Art Treasure of PathumThani ‘The Land of Royal Lotus ร่วมกับ 13 ศิลปินแห่งชาติร่วมสร้างประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี 100 ปี 

ตามที่จังหวัดปทุมธานีได้ปรากฏตามเอกสารทางประวัติศาสตร์ โดยกรมศิลปากร สันนิษฐานว่า นาม “เมืองประทุมธานี” มีที่มาจาก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯพระราชทานเมื่อคราวเสด็จฯ ไปรับบัวจากชาวมอญ ในเทศกาลประเพณีรับบัวที่สามโคก ซึ่งจัดขึ้นในเดือน 11 จ.ศ. 1177 อันเป็นช่วงเวลาที่บัวออกดอกจำนวนมากจึงได้พระราชทานนามให้สมกับเป็นแหล่งบัวชุกชุม ปัจจุบันเป็นแหล่งอารยธรรมทางประวัติศาสตร์และอุตสาหกรรมไฮเทค รวมถึงเป็นเมืองตลาด ส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 

ดังนั้น จังหวัดปทุมธานีจึงมีแนวคิดในการสรรค์สร้าง เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกร จังหวัดปทุมธานี และต้องการสร้างอัตลักษณ์และสัญลักษณ์ที่โดดเด่น เพื่อสื่อถึงสภาพสังคม ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดปทุมธานี และเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี

สำหรับประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี 100 ปี จังหวัดปทุมธานี ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ รวม 13 ท่าน ร่วมกันสรรค์สร้างประติมากรรมดอกบัวและได้มีลุกแก้ว ขนาดลูกละ 2.50 เมตร จำนวน 12 ลูก บนโครงสร้างเสาขนาดใหญ่รวมฐาน สูง 10 เมตร ลักษณะดอกบัวตูมกำลังจะผลิบานและลูกแก้ว 12 ลุก เปรียบเสมือนกาลเวลา เป็นนาฬิกาบอกความเป็นมาของเมืองปทุมธานี รวมถึง มีปลาตะเพียนเงิน ตะเพียนทอง ที่มีอยู่ล้อมรอบประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี 100 ปี ด้วย โดย “ประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี 100 ปี ’’ นี้จะเป็นประติมากรรมชิ้นแรกของประเทศไทยที่ร่วมดำเนินการโดยศิลปินแห่งชาติและก่อเกิด ณ จังหวัดปทุมธานี

 

 

  

ที่มา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น