ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 63   ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานการศึกษาและติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมด้วย นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง   ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นายวินัย ยงเขตรการณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจเยี่ยมโดยมีนายวรพันธ์ แก้วอุดม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะครู อาจารย์ นักเรียนให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางเบญจมาส แก่นเมือง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีได้มอบหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ อุปกรณ์การศึกษา พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ราย

 

  

ที่มา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น