ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2563

   

 

 

    เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63  ที่ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2563 เรื่องแจ้งที่ปประชุมทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวด ชื่อเกมส์การแข่งขัน ภาพสัญลักษณ์การแข่งขัน สัตว์นำโชคการแข่งขัน (Mascot) และคำขวัญการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 จังหวัดปทุมธานี และการเสนอของบประมาณกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 4 จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายพิษณุ พลธี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการกีฬาจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุม

 

  

ที่มา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น