ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการโรงงานเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19)

   

 

 

    เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 63  คณะทำงานติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการโรงงานเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) ในพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นำโดย นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการลงพื้นที่ตรวจติดตามพร้อมด้วย นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีและคณะลงพื้นที่ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัดและบริษัท กรีนสปอต จำกัด เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid 19 ภายในโรงงานโดยได้ให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล และจังหวัดปทุมธานี อย่างเคร่งครัดต่อไป

 

  

ที่มา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น