นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ ตรวจสอบ การบริหารจัดการ การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม พื้นที่คลองน้ำอ้อม คลองบางหลวงเชียงรากใหญ่และคลองบ้านพร้าว โดยมี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเ

   

 

 

    เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 63 นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ ตรวจสอบ การบริหารจัดการ การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม พื้นที่คลองน้ำอ้อม คลองบางหลวงเชียงรากใหญ่และคลองบ้านพร้าว โดยมี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก นายสมชาย ลีหล้าน้อย. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นายไพฑูรย์ สายเนตรงาม นายก อบต.สวนพริกไทย ผู้แทนชลประทานจังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่

 

 

  

ที่มา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น