ถวายหน้ากากอนามัย แบบผ้า โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19

   

 

 

    เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 63  ที่ วัดโบสถ์ นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมถวายหน้ากากอนามัย แบบผ้า โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 จำนวน 300 ชิ้น และสเปรย์แอลกอฮอล์ ถวายแด่พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะจังหวังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ในการช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกขณะนี้ ซึ่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สภากาชาดไทยจัดทำเป็นหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะนำ ใช้ป้องกันการได้รับและการแพร่เชื้อ COVID-19 ซึ่งเราใช้การพิมพ์เป็นผืน จะมีรอยประ ตัดเย็บตามรูป ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดดำเนินการตัดเย็บและแจกจ่าย เพื่อป้องกันการติดโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ที่มา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น