รับมอบผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดประเภทแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

   

 

 

    เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีรับมอบผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดประเภทแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มอบโดยกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID -19 กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2

โดยมี นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 ได้นำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทแอลกอฮอล์ มอบให้จังหวัดปทุมธานี หน่วยงานราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น