มาตรการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด

   

 

 

    เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63  ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มีมาตรการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวัง หรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) โดยมี นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ตั้งจุดสกัด ดูแลการเดินทางเข้าออกพื้นที่บริเวณ จำนวน 3 จุด

จุดที่ 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสนวนคร (ช่วงถนนพหลโยธินขาออก) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

จุดที่ 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (ถนนรังสิต – นครนายก) บริเวณหน้าโรงพยาบาลธัญบุรี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

จุดที่ 3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 (ถนนปทุมธานี – บางบัวทอง) บริเวณป้อมตำรวจ สี่แยกบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ จะมีการตรวจบัตรประชาชน ตรวจการใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ สอบถามประวัติการเดินทางประชาชน

ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ประกอบกับได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1 ) ข้อที่ 10 มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย โดยมีมาตรการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวัง หรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค จังหวัดปทุมธานีจึงได้ตั้งจุดสกัด ดูแลการเดินทางเข้าออกพื้นที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 3 จุด

 

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น