มาตรการคุมเข้มศาลากลาง ตั้งจุดคัดกรอง ประชาชน เข้า-ออก

   

 

 

    เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63  ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี วางมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019การคัดกรองเจ้าหน้าที่ราชการ พนักงาน และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อย่างเข้มงวด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ที่เดินทางมาติดต่อราชการ จึงออกมาตรการไว้ 5 มาตรการประกอบไปด้วย
1. มาตรการลดจุดเข้า-ออก อาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยให้มีประตูเข้า-ออก ทางเดียว คือบริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
2. ให้ผู้ที่ผ่านเข้า-ออก บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ทุกท่าน ให้ความร่วมมือ ในการคัดกรองสุขภาพ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าภายในอาคาร หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ เชื้อโรค และหากพบมีอาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการของโรคดังกล่าว จะประสานหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อให้เข้ารับการคัดกรองทันที
3. ให้ผู้ผ่านเข้า-ออก บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ที่จัดเตรียมไว้ให้
4.โรงอาหาร จำหน่ายอาหารปกติแต่นำไปบริโภคที่อื่น งดนั่งทานที่โรงอาหาร
5. ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะนําพาตัวเองไปติดเชื้อ ทําความสะอาดมือด้วยการล้างด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล กรณีผู้ที่มีอาการไอ จาม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการ แพร่กระจายของเชื้อโรค หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อย หอบ หรือมีอาการ ผิดปกติของระบบทางเดินหายใจให้รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่เชื้อต่อไป

 

 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น