พิธีทำบุญอุทิศถวายแต่อดีตเจ้าอาวาส บูรพาจารย์ผู้มีอุปการคุณของวัดป่า

   

 

 

    เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63  ที่ วัดป่า (วัดร้าง) ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทำบุญอุทิศถวายแต่อดีตเจ้าอาวาส บูรพาจารย์ผู้มีอุปการคุณของวัดป่า(วัดร้าง) เพื่อยกฐานะวัดร้างให้เป็นวัดมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา และทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 49 ปี 28 พรรษา พระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี โดยมี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เจ้าคณะพระสังฆาธิการ จังหวัดปทุมธานีและพระครูสมุห์วัชระ ภัททธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
พร้อมด้วย ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี

 

 

 

 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น