ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

   

 

 

    เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63  คณะองคมนตรี ประกอบด้วย นายพลากร สุวรรณรัฐ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา นายจรัลธาดา กรรณสูต พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ นายอำพน กิตติอำพน และ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง รวมถึงพล.อ.ท. ภักดี แสงชูโต เลขานุการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพล.อ.ต.โชคดี สมจิตต์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมด้วยคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ VDO Conference ถึงสถานการณ์ แนวโน้ม และการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั้งนี้ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น