ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63  ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม 2563 (ครั้งที่ 4/2563) โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม
ซึ่งก่อนวาระการประชุม
1. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี
(สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี)
2. พิธีมอบเงิน "โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด ๗๗ แห่ง เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" จำนวน ๑๐ ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา ปทุมธานี)

3. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มชิดชูเกียรติ โครงการคัดเลือกลำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562
4. พิธีมอบโล่ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอคลองหลวง และอำเภอสามโคก
(สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี)
5. พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ แชมป์โลกกีฬาเปตอง ประเกทชูตติ้ง (ความแม่นยำ) การแข่งขันกีฬาเปตอง
ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 17 รายการ 17 Juniors & women Petanque World Championships
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 18 - 24พฤศจิกายน 2562
นายภีมพศ รินแก้ว นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย

(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี)
และมีการบรรยายสรุปการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี

 

 

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น