โครงการ "250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา" ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก

   

 

 

    เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 61 ขบวนเรืออัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามโครงการ "250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา" ได้มาถึงบริเวณโรงเรียนวัดป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุข รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนกองทัพเรือ นายชาญ พวงเพ็ชร์ และ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี โดยผู้แทนกองทัพเรืออัญเชิญพระบรมรูปปั้น สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขบวนเรือยกพลขึ้นบกขบวนกองเรือและอัญเชิญพระบรมรูปปั้น สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไปยังโต๊ะหมู่บูชา พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป พิธีบวงสรวง และพิธีฉลองการยกพลขึ้นบกและกิจกรรมแสดง แสง สี เสียง 

นับเป็นเวลาผ่านมา 250 ปี แห่งการกอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รัฐบาลโดยกองทัพเรือ มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและจังหวัดในเส้นทางยาตราทัพ ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธฺคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดโครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ในห้วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้อิสรภาพจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้ง ที่ 2 โดยใช้กำลังทางเรือยกพลขึ้นบก นำกำลังพลยาตราทัพมาตามชายฝั่งทะเลเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เข้าโจมตีจนมีชัยชนะแก่ข้าศึก เมื่อวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2310 ณ สมรภูมิค่ายโพธิ์สามต้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เฉลิมฉลอง ครบรอบ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกแห่งการกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในครั้งนี้ พร้อมใจกันจัดเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การสาธิตและแข่งขันมวยไทยย้อนยุค การสาธิตไก่ชน การแสดงนาฏศิลป์ ตลาดของดี 7 อำเภอ การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งย้อนยุคและการแสดง แสง สี เสียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอื่นอีกมากมาย

 

bwd  Set 1/4  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น