ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 10/2561

   

 

 

    เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 61 ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนตุลาคม (ครั้งที่ 10/2561) โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและโล่ Thai Select ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดปทุมธานี พิธีมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561 และมอบเงินสนับสนุนนักกีฬาเทควันโดยูธโอลิมปิกเกมส์ มีการบรรยายสรุปของส่วนราชการและรับนโยบาย ของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น