ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกันยายน (ครั้งที่ 9/2561)

   

 

 

    เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 61 ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกันยายน (ครั้งที่ 9/2561) โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีพิธีมอบเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุที่บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโครงการต้นแบบระดับจังหวัดประจำปี 2561 และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และ มีการบรรยายสรุปของส่วนราชการและรับนโยบาย ของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น