เปิดงาน “มหกรรมรวมพล ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดปทุมธานี” ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี จังหวัดปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 61 ที่ ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดงาน “มหกรรมรวมพล ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดปทุมธานี” ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP และพี่น้อง ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19 - 24 กันยายน 2561 ณ ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

 

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น