ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง

   

 

 

    เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 61ที่ ห้องประชุมมังคลปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง และนำไปเก็บรักษาไว้ในที่ที่เหมาะสม ซึ่งจังหวัดปทุมธานีจะดำเนินการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สวนเทพปทุม บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยจะอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากพระเมรุมาศจำลองรวมทั้งนำวัสดุที่รื้อถอนอื่นๆ ไปจัดเก็บรักษาที่ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น